Užitočné linky

inšpirujeme sa
  • Naša kmeňová škola v Jastrabej na ceste medzi Žiar nad Hronom a Kremnicou. Má stovku denných žiakov a zastrešuje takmer tri stovky domácich školákov.
  • Domškola Oriešok - (TS) - Nižná - hlavným cieľom domškoly je vytvárať príjemný a bezpečný priestor, v ktorom sa deti na domácom vzdelávaní môžu socializovať a zdieľať spolu čas pri vzdelávacích aktivitách, objavovaní a voľnej hre. Aktivity sú inšpirované konceptom montessori a lesnej pedagogiky.
  • Škola neškola - Bratislava - Táto škola sa inšpiruje alternatívnymi vzdelávacími metódami, ktoré sa zameriavajú na rozvoj celého človeka a jeho potenciálu. Vychádza z predpokladu, že každý človek má v sebe neobmedzené možnosti a že cieľom vzdelávania by malo byť pomôcť mu tieto možnosti rozvinúť.
  • OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku - občianske združenie spája rodiny praktizujúce domáce vzdelávanie a rodiny,ktoré o vzdelávaní svojich detí doma zatiaľ len uvažujú. Podporuje také rodiny, šíri povedomie o domácom vzdelávaní a spája všetkých aktérov, ktorí sú do oblasti domáceho vzdelávania nejakým spôsobom zapojení.
  • Montessori Institute Prague - medzinárodne certifikované Montessori vzdelávanie v Prahe.
  • Margret Rasfeld - riaditeľka alternatívnej školy z Berlína. Náš koncept je nutné vidieť v súvislosti s tým, aká budúcnosť nás čaká a na čo musíme mladých ľudí pripravovať. Stojíme pred veľkými výzvami. Jedna je zaobchádzanie s našou planétou a prírodou, konzumná spoločnosť a konkurenčná paradigma. Druhou je spolužitie, s utečencami. Ďalej pribúdajúca komplexita a
    dynamika rýchlych zmien. Z týchto zmien vyplýva aj strach ľudí a ohrozovanie demokracie.
  • Svet okolo nas - dvaja učitelia s dvomi školopovinnými deťmi, ktoré učia doma. Keď je čas a všetci sú zdraví, chodia von, do prírody, obzerať peknú krajinu. Hlavne o tom je ich webstránka: o ich dlhších aj kratších výletoch po Slovensku. O výletoch, ktoré sú prístupné pre malých školákov aj škôlkárov.