Vzdelávací program

Naša škola poskytuje bohatý a podnetný vzdelávací priestor, kde deti majú možnosť pracovať s materiálmi a nástrojmi, ktoré podporujú rozvoj jazyka, písania, čítania, matematiky, prírodných vied a umenia.

Sprievodkyňa Anka má pripravené rôzne pomôcky, vyučovacie metódy a prispôsobujú sa potrebám a záujmom jednotlivých detí.

V našej komunitnej škole budú mať deti možnosť každý deň si vyberať s čím budú pracovať, prípadne sa spojiť s kamarátom a spoločne skúmať a učiť sa. Týmto prístupom povzbudzujeme ich zvedavosť, tvorivosť a schopnosť spolupracovať s ostatnými.

V rámci nášho učebného plánu máme špeciálny deň v týždni vyhradený na aktivity mimo školského prostredia. Tento deň je zameraný na:

  1. Pobyty v teréne: Deti budú mať príležitosť spoznávať a skúmať prírodu a jej zákutia, čím sa naučia lepšie chápať a rešpektovať naše životné prostredie.
  2. Návštevy galérií a múzeí: Navštívením výstav a múzeí deti rozšíria svoje znalosti a obzory v oblasti umenia, histórie a kultúry. Týmto spôsobom podporujeme rozvoj estetického cítenia a záujem o rôzne kultúrne aktivity.
  3. Výlety a exkurzie: Organizujeme výlety a exkurzie do rôznych zaujímavých miest a inštitúcií, kde deti získajú praktické skúsenosti a poznatky, ktoré dopĺňajú ich školské vzdelávanie. Tieto aktivity im umožnia lepšie pochopiť súvislosti medzi teóriou a praxou a motivujú ich k ďalšiemu vzdelávaniu.

Týmto prístupom chceme podporiť záujem detí o rôzne oblasti vedomostí a poskytnúť im možnosť prežiť vzdelávacie zážitky mimo tradičného školského prostredia. Tieto aktivity tiež posilňujú kolektívneho ducha triedy a rozvíjajú sociálne a komunikačné zručnosti študentov.

kids-participating-treasure-hunt